Formació Online
Capçalera del CFP

Formació Online

Actualment el nostre centre està a l'avantguarda de les noves tecnologies aplicades a la formació permanent. Està impulsant l'e-learning com una eina útil i necessària per a la formació permanent, apostant pel desenvolupament de sistemes d'aprenentatge flexibles, interactius i col·laboratius. Facilitant la distribució dels materials formatius, juntament amb les eines de comunicació (xats, fòrums, correu electrònic, etc.) dins d'un entorn per a l'aprenentatge.
PoliformaT és la plataforma educativa de la UPV des de la qual s'imparteixen els cursos online.

AccésAccés Manual d’accés a PoliformatManual d’accés a Poliformat Guía básica de PoliformaTGuía básica de PoliformaT
    Basic guide for PoliformaTBasic guide for PoliformaT

Cursos Online

Seleccioneu una àrea temàtica per a veure l'oferta de cursos:

Arquitectura, enginyeria civil i edificació

Art i Humanitats

Ciència i tecnologia de la salut

Ciències

Ciències socials i jurídiques

Emprenedoria i ocupació

Gestió

Enginyeria agroalimentària i forestal

Enginyeria industrial i aeronàutica

TIC


Formació complementària

Cultura

Esport i oci

Idiomes

Maneig d'aplicacions


Màsters i altres Títols Propis Online

Arquitectura, enginyeria civil i edificació
  TIC
   Enginyeria agroalimentària i forestal
    Enginyeria industrial i aeronàutica
     Newsletter CFP Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
     Notícies