Formació Online
Capçalera del CFP

Formació Online

Actualment el nostre centre està a l'avantguarda de les noves tecnologies aplicades a la formació permanent. Està impulsant l'e-learning com una eina útil i necessària per a la formació permanent, apostant pel desenvolupament de sistemes d'aprenentatge flexibles, interactius i col·laboratius. Facilitant la distribució dels materials formatius, juntament amb les eines de comunicació (xats, fòrums, correu electrònic, etc.) dins d'un entorn per a l'aprenentatge.
PoliformaT és la plataforma educativa de la UPV des de la qual s'imparteixen els cursos online.

AccésAccés Manual d’accés a PoliformatManual d’accés a Poliformat Guía básica de PoliformaTGuía básica de PoliformaT

Cursos Online

Seleccioneu una àrea temàtica per a veure l'oferta de cursos:

Arquitectura

Art i Humanitats

Cultura i Esport

Gestió

Enginyeria

TIC i Aplicacions Informàtiques


Másteres, Especialistas Profesionales y Universitarios Online

Gestió
  Art i Restauració
   Construcció i Urbanisme
    Informàtica i Comunicacions
     Agroalimentació
      Indústria
       Acceso a la Intranet Elige la UPV
       Cursos de matrícula flexible
       Notícies