Formació Online
Capçalera del CFP

Formació Online

Actualment el nostre centre està a l'avantguarda de les noves tecnologies aplicades a la formació permanent. Està impulsant l'e-learning com una eina útil i necessària per a la formació permanent, apostant pel desenvolupament de sistemes d'aprenentatge flexibles, interactius i col·laboratius. Facilitant la distribució dels materials formatius, juntament amb les eines de comunicació (xats, fòrums, correu electrònic, etc.) dins d'un entorn per a l'aprenentatge.
PoliformaT és la plataforma educativa de la UPV des de la qual s'imparteixen els cursos online.

AccésAccés Manual d’accés a PoliformatManual d’accés a Poliformat Guía básica de PoliformaTGuía básica de PoliformaT
    Basic guide for PoliformaTBasic guide for PoliformaT

Cursos Online

Seleccioneu una àrea temàtica per a veure l'oferta de cursos:

Arquitectura, enginyeria civil i edificació

Art i Humanitats

Ciència i tecnologia de la salut

Ciències

Ciències socials i jurídiques

Jornada: TALLER DE MODELS DE NEGOCI
Matrícula oberta fins a: 22/11/19, , Lloc on s’imparteix: Alcoi
Curs: EL RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC: LA LLEI 40/2015 DESPRÉS DE DOS ANYS DES DE LA SEUA ENTRADA EN VIGOR.
Matrícula oberta fins a: 15/12/19,
Curs: LA GESTIÓ DE L'EMPLEAT PÚBLIC DESPRÉS DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 5/2015
Matrícula oberta fins a: 15/12/19,
Curs: AUDITOR INTERNO ISO 9000 ONLINE
Matrícula oberta fins a: 19/01/20,
Curs modular TP: Ecología del hábitat, la movilidad y el consumo
Inici: 24/01/20
Curs modular TP: PROYECTOS DE TRANSICIÓN A LA SOSTENIBILIDAD
Inici: 24/04/20
Curs modular TP: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Inici: 22/05/20
Curs modular TP: METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Inici: 5/06/20
Curs: REVENUE MANAGEMENT PARA LA GESTION DE EMPRESAS TURÍSTICAS: NIVEL BÁSICO.
Matrícula oberta fins a: 17/06/20,
Curs: REVENUE MANAGEMENT PARA LA GESTION DE EMPRESAS TURÍSTICAS: NIVEL MEDIO
Matrícula oberta fins a: 17/06/20,
Curs: REVENUE MANAGEMENT PARA LA GESTION DE EMPRESAS TURÍSTICAS: NIVEL AVANZADO
Matrícula oberta fins a: 17/06/20,
Curs modular TP: PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 2
Inici: 18/11/19
Curs: STRATEGIC MANAGEMENT FOR DECISION SUPPORT
Inici: 18/11/19
Curs modular TP: ESTRATÈGIES PER A LA COMPRENSIÓ I PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS PER A L'ACTIVITAT DOCENT.
Inici: 25/11/19
Curs: MONOGRÁFICO SOBRE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMATERIALES DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO
Inici: 25/11/19
Curs modular TP: PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN ANGLÈS
Inici: 1/12/19
Curs modular TP: MODELOS DE NEGOCIO Y TECNOLOGÍAS MÓVILES
Inici: 1/12/19
Curs modular TP: NUEVAS TENDENCIAS EN POSICIONAMIENTO WEB SEO/SEM
Inici: 1/12/19
Curs modular TP: MODELOS DE NEGOCIO Y TECNOLOGÍAS MÓVILES
Inici: 1/12/19
Curs modular TP: NUEVAS TENDENCIAS EN POSICIONAMIENTO WEB SEO/SEM
Inici: 1/12/19
Curs modular TP: INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Inici: 9/12/19
Curs modular TP: POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Inici: 9/12/19
Curs modular TP: ESTRATÈGIES PER A LA COMPRENSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS PER A L'ACTIVITAT DOCENT
Inici: 9/12/19
Curs: AUDIOVISUAL COMMUNICATION
Inici: 9/12/19
Curs modular TP: EFFECTIVE TEAMS MANAGEMENT
Inici: 9/12/19
Curs modular TP: ESTRATÈGIES PER A LA COMPRENSIÓ I PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS PER A L'ACTIVITAT DOCENT.
Inici: 11/12/19
Curs modular TP: Cooperativas Agroalimentarias de éxito: estudio de casos
Inici: 20/12/19
Curs modular TP: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Inici: 30/12/19
Curs modular TP: MÓDULO EN ANÁLISIS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADOS AL TERRITORIO Y LA CIUDAD
Inici: 6/01/20
Curs modular TP: ENFOCAMENTS METODES CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE DE SEGONES LLENGUES
Inici: 7/01/20
Curs modular TP: ENFOCAMENTS, MÈTODES, CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE DE SEGONES LLENGÜES.
Inici: 7/01/20
Curs modular TP: ENFOCAMENTS, MÈTODES, CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGÜES (AICL)
Inici: 13/01/20
Curs modular TP: PRODUCTOS ASEGURADORES
Inici: 13/01/20
Curs modular TP: ENFOCAMENTS, MÈTODES, CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGÜES (AICL).
Inici: 13/01/20
Curs: COMPETITIVE INFORMATION MANAGEMENT FOR EXECUTIVES
Inici: 13/01/20
Curs modular TP: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
Inici: 20/01/20
Curs modular TP: ESTRUCTURAS DE INTERFAZ
Inici: 20/01/20
Curs modular TP: LES TIC EN EL DISSENY D'ACTIVITATS PER A L'AICL: RECURSOS I FONTS
Inici: 27/01/20
Curs modular TP: PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
Inici: 27/01/20
Curs modular TP: LES TIC EN EL DISSENY D'ACTIVITATS PER A L'AICL: RECURSOS I FONTS.
Inici: 27/01/20
Curs modular TP: GESTIÓN DE CONTENIDOS EN INTERNET
Inici: 1/02/20
Curs modular TP: BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE
Inici: 1/02/20
Curs modular TP: GESTIÓN DE CONTENIDOS EN INTERNET
Inici: 1/02/20
Curs modular TP: BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE
Inici: 1/02/20
Curs: MANAGEMENT OF KNOWLEDGE AND TECHNOLOGIES FOR DECISION SUPPORT
Inici: 3/02/20
Curs modular TP: CREACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES PER A L'AULA AICL. DISSENY DE SISTEMES D'AVALUACIÓ
Inici: 10/02/20
Curs modular TP: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
Inici: 10/02/20
Curs modular TP: CREACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES PER A L'AULA D'AICL. DISSENY DE SISTEMES D'AVALUACIÓ.
Inici: 10/02/20
Curs modular TP: Dirección Contable y Fiscal de cooperativas
Inici: 15/02/20
Curs modular TP: Gestión financiera de empresas
Inici: 15/02/20
Curs: TECNICAS ESTADISTICAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD
Inici: 15/02/20
Curs: LEADERSHIP DEVELOPMENT
Inici: 15/02/20
Curs modular TP: BIG DATA PARA NEGOCIOS
Inici: 15/02/20
Curs modular TP: Sistemas de gestión integrados (ERP)
Inici: 15/02/20
Curs modular TP: Marketing estratégico
Inici: 15/02/20
Curs modular TP: Gestión de recursos humanos
Inici: 15/02/20
Curs modular TP: INTERNET DE LAS COSAS
Inici: 15/02/20
Curs modular TP: CIBERSEGURIDAD Y CLOUD COMPUTING
Inici: 15/02/20
Curs modular TP: PLANIFICACIÓN FISCAL
Inici: 24/02/20
Curs: COMMUNICATION MANAGEMENT
Inici: 24/02/20
Curs modular TP: PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ
Inici: 10/03/20
Curs modular TP: PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A l'ENSENYAMENT EN ANGLÉS
Inici: 10/03/20
Curs modular TP: Innovación, Creatividad y Emprendimiento
Inici: 16/03/20
Curs modular TP: VALORIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Inici: 16/03/20
Curs: MANAGEMENT OF SUSTAINABLE PRODUCTIVITY
Inici: 16/03/20
Curs modular TP: REPUTACIÓN ONLINE, ANALÍTICA WEB Y NETNOGRAFÍA
Inici: 1/04/20
Curs modular TP: SOCIAL MEDIA
Inici: 1/04/20
Curs modular TP: SOCIAL MEDIA
Inici: 1/04/20
Curs modular TP: REPUTACIÓN ONLINE, ANALÍTICA WEB Y NETNOGRAFÍA
Inici: 1/04/20
Curs modular TP: SELECCIÓN DE INVERSIONES
Inici: 6/04/20
Curs: ORGANIZATIONAL CULTURE
Inici: 14/04/20
Curs modular TP: Dirección financiera de cooperativas e intercooperación
Inici: 25/04/20
Curs modular TP: Derecho de empresa
Inici: 25/04/20
Curs modular TP: Planificación comercial de la empresa agroalimentaria
Inici: 25/04/20
Curs modular TP: Planificación comercial
Inici: 25/04/20
Curs modular TP: Plan de negocio
Inici: 25/04/20
Curs modular TP: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN
Inici: 4/05/20
Curs modular TP: LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA
Inici: 18/05/20
Curs modular TP: LEGISLACIÓN Y PROTECCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
Inici: 1/06/20
Curs modular TP: LEGISLACIÓN Y PROTECCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
Inici: 1/06/20
Curs modular TP: SIMULACIONES FINANCIERAS AVANZADAS
Inici: 6/07/20
Curs modular TP: ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA
Inici: 7/09/20
Curs modular TP: MODELOS MULTICRITERIO APLICADOS A LA GESTIÓN DE CARTERAS
Inici: 5/10/20
Curs: BUSINESS INTELLIGENCE
Inici: 7/10/20
Curs modular TP: GESTIÓN DE CARTERAS II
Inici: 2/11/20

Emprenedoria i ocupació

Gestió

Enginyeria agroalimentària i forestal

Enginyeria industrial i aeronàutica

TIC


Formació complementària

Cultura

Esport i oci

Idiomes

Maneig d'aplicacions


Màsters i altres Títols Propis Online

Arquitectura, enginyeria civil i edificació
  TIC
   Enginyeria agroalimentària i forestal
    Enginyeria industrial i aeronàutica
     Newsletter CFP Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
     Notícies