Curso

TALLER DE CREACIÓN DE PODCASTS Y DE RADIO DIGITAL EN LÍNEA

  • Desde: 16/6/20
  • Hasta: 30/6/20
  • Campus de Valencia
  • Idioma: Castellano
  • Presencial

Preinscripción desde el 27/5/20

Promovido por:
Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad

Responsable de la actividad:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y CooperaciónModalidad

Presencial Online Emisión en directo

10 horas


0 horas


0 horas

Horario

Online
5 sessions de 2 hores, els dimarts i dijous, de 17 a 19 hores (horari adaptable): dt. 16, dj. 18, dt. 23, dj. 25 i dt. 30 de juny

Lugar de impartición
En línia
Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

PRESENCIAL

Curso

2019-2020

ECTS

1

Campus

Valencia

10 h

Presenciales

0 h

Online

Precio Colectivo Plazos
0 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  -
0 € Alumno UPV  -
0 € Personal UPV  -
0,00 € - Personal UPV
0,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
No permitido - Público en general

Objetivos

OBJECTIUS GENERALS
• Adquirir i/o actualitzar habilitats i competències bàsiques digitals en matèria d'expressió oral en valencià (i/o altres llengües). • Compartir coneixements i capacitats per créixer personalment i en equip. • Aprendre a treballar de manera col·laborativa en línia. • Aprendre a publicar i promocionar el nostre treball creatiu. • Realitzar treballs digitals en diversos formats, individualment i en equip. • Traure el màxim partit a les ferramentes gratuïtes de què disposem a Internet. • Rendibilitzar a nivell personal (i col·lectiu) la nostra presència oral a les xarxes socials. • Eixamplar les capacitats lingüístiques personals i col·lectives. • Augmentar la nostra capacitat de fer front als reptes personals i col·lectius de present i de futur.


OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Adquirir les nocions bàsiques per a una bona elocució davant un micròfon per locutar un text radiofònic. • Aprendre les nocions bàsiques del programa lliure d'enregistrament i d'edició d'àudio Audacity. • Conéixer els elements tècnics fonamentals per a l'enregistrament de talls de veu i de muntatges radiofònics de tota mena. • Realitzar pràctiques de lectura en veu alta de tot tipus de textos. • Desenvolupar el concepte de producció i realització d'un programa de ràdio. • Aprendre a compartir, exportar i enviar arxius de veu i d'àudio a través d'Internet. • Elaboració d'una graella de programació radiofònica per al nostre poble o barri. • Prendre consciència de les nostres emocions davant d'un micròfon i aprendre a controlar-les.

Acción formativa dirigida a

Personal UPV


Profesores


Metodología didáctica y sistemas de evaluación

Les sessions seran de dues hores repartides en blocs de continguts de 40 minuts, adaptables a la dinàmica col·lectiva concreta.
Hi ha haurà sempre una pràctica a cada bloc susceptible de ser ampliada ulteriorment.

Temas a desarrollar

Este curs-taller pretén mostrar de forma molt pràctica la tècnica de l'elaboració de podcasts de formats radiofònics diversos: magazine, informatius, musicals, entreteniment, nous formats… i de subgèneres variats (butlletins, entrevistes, debats, cròniques, concursos…), per tal de motivar el nostre alumnat en l'expressió oral en diferents àmbits de comunicació i sobretot a les xarxes socials: Oralitat 2.0. Pot ser només en valencià o en qualsevol de les llengües curriculars i/o maternes de l'alumnat.
Per això treballarem en primera persona les tècniques d'expressió oral, de creació de continguts, d'enregistrament i d'edició de veus, i de les emocions associades a l'experiència. Tot això en el nou context de la ràdio digital que no deixa de ser una ràdio audiovisual en colors.
Farem ús en paral·lel d'entorns Windows i Apple ( I també Ubuntu, si cal).


CONTINGUTS

SESSIÓ 01: PRESENTACIONS PERSONALS I D’EINES DEL CURS Bloc 01 Presentació del curs: dinàmica i estructura. Presentacions individuals. Presentació de la plataforma d'aprenentatge i de les apps que utilitzarem.
Pràctica: treballar en dues pantalles simultànies. Tempteig: qui ha fet ja presentacions orals digitals? Interaccions.
Bloc 02 Ordinador: descàrrega del programa lliure i compatible Audacity. Llengua de la interfície. Pràctica: com podem fer les nostres presentacions en àudio (i en vídeo)?
Bloc 03 Mòbil: què tenim al mòbil? Apps d'àudio (i de vídeo) al nostre abast. Pràctica: ús de les notes de veu i del WhatsApp per fer enregistraments d'àudio (i de vídeo).
SESSIÓ 02: LA RÀDIO DIGITAL, UNA RÀDIO AUDIOVISUAL. ENREGISTRAMENTS INDIVIDUALS Bloc 04 Enregistrament i muntatge de diverses pistes d'àudio: veus diverses. Models i mostres de tipus de ràdios locals i generals, públiques i privades. Pràctica: enregistrament d'un text triat per l'alumnat d'entre diverses propostes oferides.
Bloc 05 Enregistrament i muntatge de diverses pistes d'àudio: veus i efectes sonors. Models i mostres de programes radiofònics actuals. Pràctica: creació d'un enregistrament a partir de tres propostes de continguts de lliure elecció.
Bloc 06 Accedir a webs d’especial interès que utilitzarem tot al llarg del curs: SoftCatalà i d'altres. Pràctica: cerca i descàrrega d’aplicacions gratuïtes, i de plataformes de recursos sonors i musicals diversos.


SESSIÓ 03: ENREGISTRAMENT D'UN PROGRAMA DE RÀDIO PER GRUPS REDUÏTS Bloc 07 Models i mostres de programes a les emissores actuals. Elecció del tipus de programa i organització de la producció. Pràctica: enregistrament i muntatge per grups reduïts.
Bloc 08 Organització de la producció en línia. Anàlisi de recursos a aportar per cada membre. Pràctica: enregistrament i muntatge per grups reduïts.
Bloc 09 Gestió intermodal de la comunicació al mòbil i a les xarxes socials. Pràctica: compartir arxius en diferents apps i amb diversos destinataris/-es.
SESSIÓ 04: ENREGISTRAMENT D'UN MAGAZINE RADIOFÒNIC COL·LECTIU Bloc 10 Models i mostres aportats per l'alumnat i el professorat. Anàlisi de recursos a desenvolupar per cada membre/departament del magazine. Pràctica: elecció de la secció a elaborar dins del magazine i organització de la producció.
Bloc 11 Compartició de recursos de producció en línia. Arxius sonors: arxius d’àudio en diferents formats. Pràctica: conversió i compartició de formats d'arxius sonors en diversos dispositius.
Bloc 12 Compartició d'arxius sonors (i audiovisuals). Pràctica: edició, publicació i promoció d’arxius sonors (i audiovisuals) a les xarxes socials.
SESSIÓ 05: MUNTATGE(S) I CREACIÓ D'UNA GRAELLA DE PROGRAMACIÓ DE RÀDIO (SETMANAL) PER AL NOSTRE BARRI, POBLE O COMARCA Bloc 13 Models i mostres de muntatge(s). Pràctica: diverses pistes d'àudio per a diverses funcions i utilitats.
Bloc 14 Identificació i conversió d’arxius. Pràctica: extraure l’àudio d’un arxiu de vídeo.
Bloc 15 Les xarxes socials més habituals per a la promoció dels nostres podcasts de ràdio. Pràctica: Ampliació de les nostres competències digitals socials.