Logo UPV

CURSOS Y JORNADAS

Idiomas

ASPECTES MORFOSINTÀCTICS I LÈXICS DE LA LLENGUA

 • Curso
 • |
 •  Online
 • |
 •  Inicio: 14 septiembre 2020

ASPECTES PRAGMATICODISCURSIUS I SOCIOLINGÜÍSTICS DE LA LLENGUA

 • Curso
 • |
 •  Online
 • |
 •  Inicio: 14 septiembre 2020

LLENGUATGES D'ESPECIALITAT

 • Curso
 • |
 •  Online
 • |
 •  Inicio: 14 septiembre 2020

TALLER DE CREACIÓN DE PODCASTS Y DE RADIO DIGITAL EN LÍNEA

 • Curso
 • |
 •  Presencial
 • |
 •  Inicio: 16 junio 2020

LES TIC EN EL DISSENY D'ACTIVITATS PER A L'AICL RECURSOS I FONTS

 • Curso
 • |
 •  Online
 • |
 •  Inicio: 14 septiembre 2020

ASPECTES FONETICOFONOLÒGICS I ORTOGRÀFICS DE LA LLENGUA

 • Curso
 • |
 •  Online
 • |
 •  Inicio: 14 septiembre 2020

CURSO INTENSIVO DE ALEMÁN ONLINE NIVEL A2/B1 (EPS GANDIA)

 • Curso
 • |
 •  Presencial
 • |
 •  Inicio: 22 junio 2020
 • |
 •  Matrícula hasta: 15 junio 2020