Curso

CURSO C1.1 (SUFICIENCIA) DE VALENCIANO (GANDIA)

Datos básicos

Fechas de inicio y fin

Del 30/09/19 al 9/12/19

Fecha de matrícula

Actividad no disponible desde el 2/10/19


Duración

40 horas presenciales, 20 horas a distancia
6 Créditos ECTS

Lugar de Impartición

CAL, H-214, edifici CRAI
GANDIA

Objetivos

Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, i produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

Horario

MAÑANA

Les classes presencials són dilluns i dimecres de 9 a 11 hores. Període de les classes presencials: del 30/09/2019 al 09/12/2019, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar. Sessions: - setembre: 30 - octubre: 2, 7, 14, 16, 21, 23, 28, 30 - novembre: 4, 6, 11,13, 19, 21, 26, 28 - desembre: 2, 4, 9

Precio

20 €
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
0,00 € - Personal UPV (PAS y PDI)
80,00 € - Público en generalTemas a desarrollar

a) Normativa lingüística i sociolingüística:
Mòdul 1. Síl·laba, diftongs i hiat.
Mòdul 2. L'accentuació.
Mòdul 3. La dièresi.
Mòdul 4. L'article.
Mòdul 5. Les preposicions.
Mòdul 6. Les grafies G/J, TG/TJ. Les grafies X/IX/TX/IG
Mòdul 7. Els pronoms febles.
Mòdul 8. Locucions, frases fetes i refranys.
Mòdul 9. Relatius i interrogatius.
Mòdul 10. Presentació de la llengua. Situació sociolingüística actual.

b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

c) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.

Más información

Acción formativa dirigida a:

El PAS, el PDI, els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV del campus de Gandia.

Conocimientos previos necesarios:

El primer dia de classe, els alumnes han de fer una prova de nivell.

Otra información

S'expedirà un CERTIFICAT D'APROFITAMENT del curs, on constarà la durada del curs, sempre que no s'hagen produït més de 8 hores de faltes a les classes presencials i s'hagen fet les tasques corresponents a les 20 hores d'autoformació.
Si necessiteu una adaptació per a poder assistir a les classes perquè teniu algun grau de discapacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica spnl.cursos@upv.es

Responsable de actividad

Vicerrector/a Responsabilidad Social y Cooperación

Profesorado

espacioJosepa Costa Murcia

Contacto

Dirección web

www.upv.es/spnl

Correo electrónico

Eugeni Albert Alberola Bisbal

Promovido por

VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN


Condiciones

Condiciones generales

Consulte las Condiciones generales de la actividad.

imagen separador
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:

Visita otros cursos relacionados con...

 valencià C1,  valencià suficiència,  valencià mitjà

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Noticias: