Curso

CURSO C2.1 (SUPERIOR) DE VALENCIANO (ALCOI)

Datos básicos

Fechas de inicio y fin

Del 30/09/19 al 9/12/19

Fecha de matrícula

Matrícula cerrada desde el 18/09/19 10:00


Duración

40 horas presenciales, 20 horas a distancia
6 Créditos ECTS

Lugar de Impartición

CAV, edifici Ferrándiz, 2a planta, zona de despatxos
ALCOI

Objetivos

Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Horario

MAÑANA

Dilluns i dimecres, 10.30 - 12.30 h Període de les classes presencials: del 30/09/19 al 09/12/19, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar Sessions: setembre: 30 octubre: 2, 7, 14, 16, 21, 23, 38, 30 novembre: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 desembre: 2, 4

Precio

20 €
0,00 € - PAS UPV
0,00 € - Profesor UPV
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
80,00 € - Público en generalTemas a desarrollar

a) Normativa lingüística i sociolingüística:
Mòdul 1. Síl·laba, diftongs i hiat.
Mòdul 2. L'accentuació.
Mòdul 3. La dièresi.
Mòdul 4. L'article.
Mòdul 5. Les preposicions.
Mòdul 6. Les grafies G/J, TG/TJ. Les grafies X/IX/TX/IG
Mòdul 7. Els pronoms febles.
Mòdul 8. Locucions, frases fetes i refranys.
Mòdul 9. Relatius i interrogatius.
Mòdul 10. Presentació de la llengua. Situació sociolingüística actual.

b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

c) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.

Más información

Responsable de actividad

Cap Del Servei Promoció i Normalització Lingüística

Profesorado

espacioJosep Miquel Molina Puerto

Contacto

Dirección web

www.upv.es/spnl

Correo electrónico

cav@epsa.upv.es

Promovido por

VICERRECTORADO DE RECURSOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN


Condiciones

Condiciones generales

Consulte las Condiciones generales de la actividad.

imagen separador
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripción Online inactiva Inscripción Online cerrada

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Noticias: