Títol propi

Máster en Bioinformática, Biología Computacional y Medicina Personalizada

Dades bàsiques

Dates d'inici i fi

Des del 04/09/19 fins al 25/07/20
Fins al 04/09/21 per finalitzar els treballs i altres activitats no lectivas.

Data de matrícula

Activitat no disponible des del 25/04/19


Durada

510 hores presencials, 90 hores a distància
60 Crèdits ECTS

Lloc d'Impartició

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF)
VALÈNCIA

Horari

MATÍ I VESPRADA

Martes, Miércoles, Jueves y Viernes: tarde Sábado: mañana

Preu

5.000 €
5.000€ (en 3 plazos) Público en general
4.500€ (en 3 plazos) Personal UPV
4.500€ (en 3 plazos) Alumni UPV PLUS o AAA UPV
4.500€ (en 3 plazos) Alumno UPV
2.000€ (en 2 plazos) Alumnos del Diploma de Especialización en Bioinformática y Biología Computacional
*Tasas pendientes de aprobación por Consejo socialAssignatures

GENÉTICA   2 Crèdits ECTS

BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA CÉLULA   2 Crèdits ECTS

ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS LINUX   1,5 Crèdits ECTS

PROGRAMACIÓN EN PYTHON   1,5 Crèdits ECTS

PROGRAMACIÓN EN R   1,5 Crèdits ECTS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GENÓMICA   2 Crèdits ECTS

ALINEAMIENTO DE BIOSECUENCIAS   1 Crèdits ECTS

BIOESTADÍSTICA   3 Crèdits ECTS

MACHINE LEARNING PARA BIOINFORMÁTICA   3 Crèdits ECTS

BIOINFORMÁTICA ESTRUCTURAL   1 Crèdits ECTS

SECUENCIACIÓN Y ENSAMBLAJE DE BIOSECUENCIAS   2 Crèdits ECTS

ANÁLISIS DE DATOS GENÓMICOS   4 Crèdits ECTS

FILOGENIA COMPUTACIONAL   3 Crèdits ECTS

BIOLOGÍA DE SISTEMAS   4 Crèdits ECTS

BIOLOGÍA SINTÉTICA   2 Crèdits ECTS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MEDICINA   3 Crèdits ECTS

ANÁLISIS DE IMAGEN MÉDICA   2 Crèdits ECTS

RADIÓMICA   2 Crèdits ECTS

MINERÍA DE TEXTOS EN BIOINFORMÁTICA   2 Crèdits ECTS

MEDICINA GENÓMICA Y PERSONALIZADA   2,5 Crèdits ECTS

NETWORK MEDICINE   2 Crèdits ECTS

MEDICINA 4P   4 Crèdits ECTS

TESINA   9 Crèdits ECTS


Responsable d'activitat

Silvia mª Terrasa Barrena

Director académico

Jose Maria Sempere Luna

Professorat

espacioAlejandro Alemán Ramos
espacioVerónica Burriel Coll
espacioSalvador Capella Gutiérrez
espacioJosé Alberto Conejero Casares
espacioDaniel Tomas Crespo Belenguer
espacioGiuseppe D'auria
espacioMariam De la Iglesia Vayá
espacioPatricia Díaz Gimeno
espacioCesar Ferri Ramirez
espacioMª Pilar Francino Puguet
espacioDavid Fuente Herraiz
espacioElies Fuster Garcia
espacioFrancisco Garcia Garcia
espacioJuan Miguel García Gómez
espacioDavid Hervás Marín
espacioMarta Hidalgo García
espacioLluis Felip Hurtado Oliver
espacioMiguel Leiva Brondo
espacioYenush Lynne Paula
espacioJose Vicente Manjon Herrera
espacioJoaquin Panadero Romero
espacioMaría Desamparados Pascual-ahuir Giner
espacioOscar Pastor Lopez
espacioBenito Jose Pineda Chaza
espacioFerran Pla Santamaría
espacioJose Enrique Romero Gomez
espacioCarlos Saez Silvestre
espacioJosé Salavert Torres
espacioMarc Santolini
espacioPatricia Sebastián León
espacioJose Maria Sempere Luna
espacioAndrés Martín Terrasa Barrena
espacioJavier Fermin Urchueguia Schölzel

Més informació

Coneixements previs necessaris:

Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la direcció l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris.Els alumnes matriculats en aquestes condicions només podran obtenir un certificat d'aprofitament per els estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol propi de postgrau.

Contacte

Correu electrònic

biocom@inf.upv.es

Promogut per

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Secretaria

Dirección Académica: José M. Sempere Luna
Administración: M. Amparo Cuesta Falomir
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Camino de Vera s/n
46022 Valencia

Altra informació de contacte

Contacto: María Amparo Cuesta Falomir
Horario de Atención al Público:
Teléfono: 96 387 7213 (ext 77213)
Fax:
E-Mail: macuesta@upvnet.upv.es
Web:
Ubicación:


Condicions

Condicions generals

Consulteu les Condicions generals de l'activitat.

imagen separador
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada

Compartir:

Imagen espacio Imagen espacio
Inscripció Online inactiva Inscripció Online Tancada


Rebre informació

Compartir:Cursos de matrícula flexible Oferta de idiomas del CDL
Notícies: