Curs

APLICACIÓ DE L'ENFOCAMENT INTERCULTURAL I ANTIRACISTA EN LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS

  • Des de: 6/11/23
  • Fins a: 27/11/23
  • Campus de València
  • Idioma: Castellà
  • Semipresencial

Preinscripció des del 18/7/23

Promogut per:
Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad

Responsable de l'activitat:
Vicerrector/a Arte, Ciencia, Tecnología Y SociedadModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

10 hores


20 hores


0 hores

Horari

Matí i vesprada
Sesiones presenciales:
Jueves 9 noviembre: 09:00 - 14:00
Jueves 16 noviembre: 09:00 - 14:00
Resto de horas y días Online

Lloc d'impartició
Se comunicará al inicio del curso la ubicación y horario de las aulas de las sesiones presenciales de los días 9 y 16 de noviembre de 2023 (10 h presenciales). Las 20 horas restantes se desarrollará en Poliformat: horario autogestionado.
Certificació

Aprofitament

Modalitat

SEMIPRESENCIAL

Curs

2023-2024

ECTS

3

Campus

València

10 h

Presencials

20 h

En línia

Preu Col·lectiu
0 € Alumne UPV 
0 € Personal UPV 
0,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general

Objectius

1. Conèixer els processos que intervenen en la categorització (estereotips) i infravaloració (prejudicis) de les grups o minories en la societat.
2. Percebre i interpretar críticament les imatges, pràctiques i justificacions que s'utilitzen per a justificar la discriminació dels altres.
3. Conèixer estratègies i eines per a treballar la interculturalitat i inclusió en la intervenció, serveis i polítiques públiques.
4. Facilitar la reflexió sobre la diversitat, no com a font de problemes i conflictes, sinó amb un element enriquidor per a la cohesió social.

Acció formativa dirigida a

Estudiantat i personal de la UPV (PTGAS, PI, PDI).


Professors

  • Eva Martínez Ambite Professional del sector

Metodologia didàctica i sistemes d'evaluació

El curs està dissenyat per a combinar teoria i pràctica, i oferir una metodologia la intenció de la qual és proposar una reflexió prèvia al coneixement així com facilitar eines didàctiques per a aplicar en la intervenció multidisciplinària.
La duració del curs és de 30 hores lectives: 10 hores presencials i 20 hores en línia.
Els continguts s'estructuren a través de 4 mòduls formatius. Cada mòdul té una estructura similar, prenent com a base la Guia Inter. L'avaluació es desenvolupa a través de la realització de test per cada mòdul i un test final la superació del qual dona lloc a l'obtenció del corresponent certificat d'aprofitament.

Temes que s'hi desenvolupen

• Mòdul 1. La nostra diversitat. Què és la interculturalitat i quina és la relació amb la pràctica professional inclusiva.
•Mòdul 2. Diagnòstic. Discriminació, racisme i exclusió per ètnia, nacionalitat i cultura als serveis públics. Conseqüències i efectes de la discriminació per a la igualtat doportunitats.
• Mòdul 3. Propostes per a una pràctica professional inclusiva i igualitària. Serveis Públics inclusius i antiracistes
• Mòdul 4. Contra narrativa o alternativa als discursos d'odi. Prevenció dels delictes d'odi. Com abordar-ho a l'educació formal i no formal.