Logo UPV
Jornada

EL CONSUM RESPONSABLE COM A EINA PER AL CANVI / EL CONSUMO RESPONSABLE COMO HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO

  • Desde: 8/05/13
  • hasta: 9/05/13
  • Campus de Valencia
  • Presencial

Preinscripción desde el 25/02/13

Promovido por:
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación

Responsable de la actividad:
Manuel Jesús Ramirez Blanco


Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

8 horas

0 horas

0 horas
Horario

Tarde
Dimecres 8 maig 16:00-20:00
Dijous 9 maig 16:00-20:00

Lugar de impartición
Aula 2.10 del CFP

Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
15,00 € Alumno UPV  1 plazo - -
15,00 € Personal UPV  1 plazo - -
20,00 € Público en general  1 plazo - -
15,00 euros - Personal UPV (PAS y PDI)
15,00 euros - Alumno UPV
20,00 euros - Público en general

Objetivos

- Introducció als conceptes de comerç just i consum responsable i anàlisi de l'evolució d'aquests i la relació amb la teoria del decreixement.
- Reflexionar sobre hàbits i patrons de consum global i en l'àmbit de la UPV: aigua, sanejament, residus, alimentació, hàbitat, energia, canvi climàtic.
- Analitzar alternatives a hàbits i patrons de consum convencionals (pensa global i actua local).
- Aprendre a planificar accions que promoguen la creació de consciència ciutadana en el marc del consum responsable.
- Donar a conèixer el treball de les xarxes temàtiques dedicades al comerç just i al consum responsable.


Profesores

  • Sergio Belda Miquel Técnico Superior
  • Mercedes Vigil Martinez Profesional del sector

Temas a desarrollar

Sessió 1.
Societat de consum i consumisme, conseqüències globals i locals derivades dels patrons de consum actual.
Sessió 2.
Introducció al decreixement, comerç just i consum responsable, finances ètiques, sobirania alimentària.
Sessió 3.
Anàlisi i planificació d'alternatives: grups de consum, bancs del temps i sistemes d'organització local, cooperatives de crèdit i banca ètica, incidència en els hàbits de consum en el treball, l'escola o la comunitat.

Modalidad

PRESENCIAL

Curso

2012-2013

ECTS

0,32

Campus

Valencia

8 h

Presenciales

0 h

Online

Visita otros cursos relacionados con...

consum respnsabilitat comerç just consciència ciutadana