Curs

DELIMITACIÓ PRECISA IMMOBILIÀRIA. GEORREFERENCIACIÓ, CADASTRE, REGISTRE DE LA PROPIETAT I JUTJATS.

  • Des de: 5/11/21
  • Fins a: 26/11/21
  • Campus de València
  • Idioma: Castellà
  • En línia

Preinscripció des del 15/9/21

Promogut per:
Dpto. de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría

Responsable de l'activitat:
Natalia Garrido VillénModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

0 hores


0 hores


20 hores*

Horari

De vesprada
Viernes 5 de noviembre: 15:00-20:00
Viernes 12 de noviembre: 15:00-20:00
Viernes 19 de noviembre: 15:00-20:00
Viernes 26 de noviembre: 15:00-20:00

(*) En aquesta activitat, es realitzaran classes a distància amb emissió en directe

Lloc d'impartició
On-line
Certificació

Aprofitament

Modalitat

EN LÍNIA

Curs

2021-2022

ECTS

2

Campus

València

0 h

Presencials

20 h

En línia

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
170,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini - -
170,00 € Titulat UPV  1 termini - -
170,00 € Personal UPV  1 termini - -
170,00 € Alumne UPV  1 termini - -
190,00 € Públic en general  1 termini - -
170,00 €  Colegiados 1 termini - -
170,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
170,00 € - Alumno UPV
190,00 € - Público en general
170,00 € - Personal UPV
170,00 € - Titulado UPV
170,00 € - Colegiados

Objectius

Conéixer els organismes les funcions dels quals tenen relació amb la delimitació de la propietat i la seua nova coordinació. Cadastre, Registre de la Propietat, Notaries i Jutjats. - Entendre les raons per les quals en moltes ocasions no coincideix la superfície real mesura, la del cadastre i la del Registre de la Propietat. Conéixer els procediments per a esmenar aquestes discrepàncies. - Realitzar la georreferenciació d'una parcel·la o edificació. Conéixer el sistema geodèsic de referència ETRS89 i el sistema de coordenades UTM i aprendre a seleccionar i utilitzar l'instrumental topogràfic adequat per a cada cas. - Elaborar una representació gràfica georreferenciada alternativa i validar-la en el lloc web del Cadastre. Conéixer les implicacions d'aquesta validació. - Conéixer la legislació relativa a la delimitació de la propietat immobiliària i a l'activitat pericial. - Realitzar un informe pericial sobre la delimitació de la propietat immobiliària i saber defensar-ho en seu judicial.

Acció formativa dirigida a

Egressats o estudiants de temàtiques relacionades amb la delimitació de la propietat, urbanisme, medi ambient, ordenació del territori i legislació relacionada amb els temes anteriors.


Professors

  • Alberto Antón Merino Professional del sector
  • Natalia Garrido Villén Profesor/a Contratado/a Doctor

Metodologia didàctica

Classe magistral participativa

Temes que s'hi desenvolupen

El curs està organitzat en quatre sessions de 5 hores de duració. Les sessions es transmetran en streaming en directe i es gravaran per a la seua visualització en diferit. Es realitza una pràctica en relació als arxius GML, la validació gràfica cadastral i la georreferenciació amb GNSS. Per a obtindre una visió global de la filosofia del curs i el seu professorat es recomana visitar la web https://nagarvil.webs.upv.es/ Els continguts són els següents: Introducció a la delimitació de la propietat Generalitats i problemàtica existent a Espanya. Registre de la Propietat. Origen i funcions La publicitat registral Principis hipotecaris El procediment registral El procediment inmatriculador La inscripció i altres seients. La base gràfica registral. El geoportal. Efectes jurídics de la identificació i descripció gràfica de les finques registrals. Principis del Cadastre Immobiliari espanyol i diferències amb cadastres jurídics europeus. Recursos cadastrals per a tècnics. Metodologies utilitzades en la realització de la cartografia cadastral. Limitacions en l'ús de la cartografia cadastral per a la delimitació de la propietat immobiliària. Precisions i desplaçaments. Procediments per a modificar la cartografia cadastral. Funció jurídica del Cadastre derivada de la llei 13/2015 Hipotecària. Finques coordinades amb el Registre de la Propietat. Implicacions jurídiques. La validació gràfica cadastral. Procediment i implicacions de validacions negatives. Dret real i administratiu relacionat amb la delimitació de la propietat. La protecció dels drets reals La possessió Els efectes jurídics de la possessió Objecte de la possessió Tipus de possessió Maneres d'adquirir la possessió Maneres de perdre la possessió La propietat L'adquisició, transmissió, variació i extinció dels drets reals L'ocupació La prescripció adquisitiva o usucapió Les servituds El dret de superfície La propietat horitzontal Cartografia, marcs de referència i tècniques de mesura Marcos de referència i coordenades. Alçaments topogràfics instruments i mètodes. Fotografia aèria. Ortofoto i imatges. PNOA. Diferència entre fotografia aèria i ortofoto. Procés de ortorrectificación. Precisions de les ortofotos del PNOA utilitzades en el Cadastre. Limitacions de l'ús de les ortofotos en la delimitació de la propietat. Desplaçament de terrats de construccions en les ortofotos del PNOA. Implicacions. Representació gràfica alternativa georreferenciada. Validació gràfica cadastral. Informe de georreferenciació de construccions. Fitxer GML de parcel·la/finca i de construcció. Tecnologies GNSS. Tecnologies DGNSS Seguretat jurídica preventiva en la delimitació de la propietat immobiliària. Procediments coordinació Realitat física extrarregistral-Cadastre-Registre de la Propietat. L'expedient de l'article 199 de la llei Hipotecària. Partió Registral. Procediment, notificacions i efectes jurídics. L'expedient de l'article 200 de la llei Hipotecària. Partione Notàries. Procediment, notificacions, efectes jurídics i diferències amb l'expedient de l'article 199. Estat actual dels procediments de comunicació Cadastre-Registre de la Propietat. La Representació gràfica alternativa georreferenciada. La validació gràfica cadastral. Efectes jurídics d'una validació cadastral negativa. Cas pràctic. Projecte de parcel·lació. Georreferenciación del bé immoble sobre el terreny amb instrumental topogràfic. Realització de projecte de parcel·lació per a obtenció de llicència municipal. Realització d'informe tècnic: Representació gràfica alternativa georreferenciada Generació de fitxers GML Realització d'Informe de Validació Cadastral. Escenari litigiós. La mediació i la conciliació com a alternativa al procés judicial. Procediments de mediació aplicats a conflictes relacionats amb la delimitació de la propietat. Procediment de conciliació. Diferències amb la mediació. Escenari litigiós. Aspectes jurídics i processals per al perit Estructura orgànica de Jutjats. L'Oficina Judicial Advocats i procuradors El procés judicial i la prova pericial El perit i la prova pericial. Perit de part i designat judicialment La prova pericial en la delimitació de la propietat immobiliària Casos més freqüents Acció reivindicatòria Acció de partió Acció declarativa de domini Execució de títols judicials Dobles immatriculacions registrals Acció confesòria o negatòria de servitud Interdicte de retindre o recobrar la possessió Litigis relacionats amb el planejament urbanístic Expropiacions El judici Preparació documental del judici Interaccions entre el perit i l'advocat Compareixença en el judici Recomanacions formals Desenvolupament del judici Seguiment del procés. Coneixement de la sentència.


Visita altres cursos relacionats amb...

georreferenciació gml propietat cadastre registre