Examen

NIVELL B1 (ELEMENTAL) DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

  • Des de: 26/5/22
  • Fins a: 3/6/22
  • Campus de València
  • Idioma: Valencià
  • Presencial

Preinscripció des del 4/4/22

Matrícula disponible fins al 12/4/22

Promogut per:
Vicerrectorado de Organización de Estudios, Calidad, Acreditación y Lenguas

Responsable de l'activitat:
Cap Del Servei Promoció I Normalització LingüísticaModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

4 hores


0 hores


0 hores

Horari

De vesprada
Prova oral: 26 de maig, a partir de les 16.00 h
Prova escrita: 3 de juny, a les 16.00 h

Lloc d'impartició
Es publicarà almenys amb 3 dies d'antelació.
Modalitat

PRESENCIAL

Curs

2021-2022

ECTS

0,4

Campus

València

4 h

Presencials

0 h

En línia

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
40,00 € Personal UPV  1 termini 4/4/22 12/4/22
40,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini 4/4/22 12/4/22
40,00 € Alumne UPV  1 termini 4/4/22 12/4/22
90,00 € Públic en general  1 termini 8/4/22 12/4/22
40,00 € - Personal UPV
40,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
40,00 € - Alumno UPV
90,00 € - Público en general

Objectius

B1 (Elemental) L'aprenent / usuari pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer on es parla la llengua objecte d'aprenentatge.

Acció formativa dirigida a

Per a poder inscriure's en les proves cal haver complit els divuit anys abans del 25 de maig de 2022.Metodologia didàctica

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA ORAL

La prova d'expressió oral consisteix en un monòleg i en una interacció per parelles. La part d'expressió i interacció orals és avaluada per dues persones examinadores. Les proves orals es poden enregistrar.

Temes que s'hi desenvolupen

La prova oral del nivell B1 és el 26 de maig de 2022 a partir de les 16.00 hores. L'hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en la pàgina web http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/991962normalv.html almenys amb tres dies d'antelació.

La prova escrita del nivell B1 és el 3 de juny de 2022, a les 16.00 hores.

El dia 1 de juny es publicarà la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1.
El dia 2 de juny es publicarà la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.

La inscripció a les proves de valencià de la CIEACOVA organitzades per la Universitat Politècnica de València en la convocatòria de maig-juny de 2022 suposa l’acceptació íntegra de les condicions descrites en aquesta convocatòria. (Vegeu les condicions generals i específiques).

DISCAPACITAT

Si necessiteu una adaptació per a poder realitzar la prova d'acreditació de valencià, perquè disposeu d'un certificat de qualificació de discapacitat que n'indica el grau, sol·liciteu la documentació necessària al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV, per tal que la Fundació CEDAT, a través del Servei d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat, avalue el vostre cas. Cal fer la sol·licitud dins del període de matrícula que estableix la convocatòria, i s'ha de dirigir a l'adreça electrònica següent: spnl@upv.es.

MESURES COVID

L'examinand ha de portar mascareta tipus FFP2 per a accedir a la sala i ha d'anar proveït d'una mascareta de recanvi del mateix tipus (FFP2).
En el cas que algun examinand no puga utilitzar la mascareta, ho ha de comunicar amb anterioritat i aportar la documentació oportuna per mitjà del correu spnl@upv.es.Contacte

Pàgina web: http://www.upv.es/spnl