Curs

EL REGISTRE DE LA PROPIETAT I LA SEVA COORDINACIÓ GRÀFICA AMB EL CADASTRE

  • Des de: 13/5/22
  • Fins a: 20/5/22
  • Campus de València
  • Idioma: Castellà
  • En línia

Preinscripció des del 17/12/21

Promogut per:
Dpto. de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría

Responsable de l'activitat:
Carmen Femenia RiberaModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

0 hores


0 hores


15 hores*

Horari

Matí i vesprada
Viernes, 13/5/2022; 15:30-20:30 h.
Sábado, 14/5/2022; 9-14 h.
Viernes, 20/5/2022; 15:30-20:30 h.


(*) En aquesta activitat, es realitzaran classes a distància amb emissió en directe

Lloc d'impartició
- Modalidad online síncrono: 15 horas presenciales online, en la fecha y horario previsto mediante videoconferencia. Uso plataforma Teams (Microsoft 365) a disposición en la UPV. Las sesiones también se grabarán.
Certificació

Assistència

Modalitat

EN LÍNIA

Curs

2021-2022

ECTS

0

Campus

València

0 h

Presencials

15 h

En línia

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
120,00 € Personal UPV  1 termini - -
120,00 € Alumne UPV  1 termini - -
120,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini - -
140,00 € Públic en general  1 termini - -
120,00 €  Miembro Colegio Profesional 1 termini - -
120,00 € - Personal UPV
120,00 € - Alumno UPV
120,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
140,00 € - Público en general
120,00 € - Miembro Colegio Profesional

Objectius

Aconseguir informació registral, i saber interpretar-la.
Tenir nocions generals sobre l'organització del Registre de la Propietat a Espanya.
Conèixer la relació de coordinació existent entre el Cadastre i el Registre de la Propietat.
Conèixer les últimes lleis referents a les temàtiques estudiades.
Cercar a la xarxa informació relacionada amb les temàtiques estudiades.
Entendre a què es refereixen els diferents aspectes tècnics tractats en la Llei 13/2015 i en els seus Resolucions conjuntes. Comprendre el significat.


Professors

  • Carmen Femenia Ribera Profesor/a Titular de Universidad

Temes que s'hi desenvolupen

RESUM:
El curs està orientat a impartir coneixements sobre la situació del Registre de la Propietat a Espanya, desenvolupant fonamentalment la informació física descriptiva de les finques (tant literal com gràfica) i la seva relació amb la cartografia cadastral. Centrant-se sobretot en la informació gràfica.
Es busca aportar a l'alumne les últimes novetats i recomanacions al respecte. I sobretot es tractaran aspectes que permetin una millor gestió de la informació disponible, i com aconseguir-la. A l'igual que permeti a l'alumne moure en aquest entorn de la manera més eficaç possible. Tot això relacionat directament amb el Cadastre, i la informació cadastral.
El curs es divideix en dos blocs:
- Registre de la Propietat, destacant les descripcions físiques de les finques i la relació amb el Cadastre
- Llei 13/2015 de coordinació gràfica Cadastre-Registre
PROGRAMA:
+ REGISTRE DE LA PROPIETAT:
A. Registre de la Propietat: Introducció
B. Organització i funcionament: Portar per finques. Publicitat del contingut de Registre. Característiques físiques
C. Coordinació Cadastre / Registre: Evolució històrica i estat actual
+ LLEI 13/2015 I RESOLUCIONS CONJUNTES (2015, 2020 i 2021)
- Requisits tècnics
- Conceptes geogràfics a tenir en compte
- Cartografia cadastral
- Informació sobre Coordinació Cadastre-Registre a la pàgina web de la Direcció General d'el Cadastre (DGC)
- La Seu Electrònica del Cadastre (SEC)
- Fitxers informàtics GML i llistats de coordenades: perímetre parcel·la i elements interiors (edificació (obra nova), instal·lació o plantació)
- Sistema d'Alertes Geogràfiques Registrals
- Aspectes a tenir en compte en la utilització de la informació gràfica cadastral
- L'aixecament topogràfic: representació gràfica georeferenciada alternativa (RGA)
- Repercussió en les Administracions Públiques
- Recomanacions
Aclariments: No es veuran aspectes tècnics de com realitzar GML (existeixen ja moltes aplicacions i recursos en el mercat al respecte).
El curs no es centra en aspectes tècnics, sinó més aviat en la recerca d'informació, la gestió, procediments, organització, ... i resolució de consultes.

Professorat: Dra. Carmen Femenia Ribera. Professora Titular de Cadastre a la Universitat Politècnica de València, des de l'any 1998. Administradora del bloc: "Quant mesura la meva parcel·la ?: http://planosypropiedad.com (des de 2010). Durant diversos anys ha estat assessora en la implantació de cartografia en el Deganat de Registradors de la Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana


Contacte