Curs

VOLUNTARIAT I DISCAPACITAT EN LA UNIVERSITAT. PROGRAMA INCIDE

  • Des de: 19/10/20
  • Fins a: 28/10/20
  • Campus de València
  • Idioma: Castellà
  • Presencial

Preinscripció des del 30/7/20

Promogut per:
Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad

Responsable de l'activitat:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y CooperaciónModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

30 hores


0 hores


0 hores

Horari

De matí
Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 horas
Días lectivos: 19, 21, 23, 26 y 28 de octubre de 2020.

Lloc d'impartició
Aulas 2.13 del Centro de Formación Permanente (CFP). Edificio Nexus (6G), 2ª planta. Campus de Vera UPV
Certificació

Aprofitament

Modalitat

PRESENCIAL

Curs

2020-2021

ECTS

3

Campus

València

30 h

Presencials

0 h

En línia

Preu Col·lectiu
5 € Alumne UPV 
5 € Personal UPV 
5 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 
15 € Públic en general 
5,00 € - Alumno UPV
5,00 € - Personal UPV
5,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
15,00 € - Público en general

Objectius

Els objectius del curs són:

• Fomentar actituds positives i solidàries entre l'alumnat cap a les persones amb diversitat funcional atenent a les seues capacitats i no a les seues limitacions.

• Conéixer els diferents tipus de discapacitat i distingir les seues característiques i les seues necessitats de suport, especialment en l'àmbit universitari

• Oferir pautes pràctiques que ajuden a la realització adequada de les tasques de voluntariat

• Donar resposta a les necessitats del alumnat amb discapacitat recolzant-los en diverses accions relacionades amb l'activitat universitària (acompanyament en els trasllats, presa d'apunts, exàmens, etc.)

A més, el curs forma part del Programa INCIDE (Programa formatiu d'Iniciació a la cooperació, el voluntariat i la participació social), promogut pel Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació amb l'objectiu de facilitar eines per a la participació en espais i col·lectius ciutadans, o l'acompliment d'activitats de voluntariat des d'un enfocament de canvi.

Acció formativa dirigida a

El curs està dirigit, principalment, a l'alumnat de la UPV interessat a conèixer la realitat de les persones amb discapacitat; a més, podrà donar suport directament en el dia a dia d'aquest col·lectiu a la universitat. En qualsevol cas, pot participar en el curs la resta de la comunitat universitària i persones externes, en general.


Professors

  • María Isabel Andreu Muñoz Professional del sector
  • Ana María Quintana Andrés Professional del sector
  • Enrique Marti Casacuberta Professional del sector

Metodologia didàctica i sistemes d'evaluació

Continguts teòrics:
• Classe en aula
• Exposició d'experiències prèvies
• Visita residència “Pepe Alba”

Pràctiques:
15 hores de pràctiques d'acompanyament i suport a l'alumnat amb diversitat funcional de la UPV que prèviament ho haja sol·licitat a través el Servici d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat (Fundació CEDAT)

Desenvolupament preferent en manera presencial. Es realitzaran les adaptacions a modalitat no presencial (on-line, videoconferència...) quan concórreguen circumstàncies que així ho recomanen.

Temes que s'hi desenvolupen

1. Introducció. Aspectes legals

2. Discapacitat. Marco conceptual
2.1. La importància de llenguatge en la construcció de la imatge de les persones amb discapacitat
2.2. Concepte de discapacitat: evolució

3. Tipologia de la discapacitat
3.1. Discapacitat sensorial
3.2. Discapacitat física
3.3. Discapacitat mental
3.4. Altres discapacitats

4. Experiències en primera persona

5. Accessibilitat i disseny per a tots

6. Pràctiques d'acompanyament


Visita altres cursos relacionats amb...

cooperació discapacitat voluntariat incide diversitat