CONGRESSOS

El Centre de Formació Permanent ajuda a organitzar qualsevol esdeveniment, congrés, jornada o trobada que promoga el personal docent i investigador de la Universitat Politècnica de València.

Assessora en la definició de necessitats de l'esdeveniment, dona suport en la preparació de la candidatura així com en la negociació dels convenis de coorganització amb entitats externes.

  • Assessora
  • Planifica
  • Organitza

Congressos

En els últims cinc anys hem ajudat en l'organització de més de 190 congressos de caràcter nacional i internacional.

Assistents

Han participat més de 24.500 assistents a congressos i hem realitzat més de 35.690 matrícules en jornades.

Jornades

Hem ajudat en l'organització i inscripció de més de 690 jornades.

Pròxims congressos

Aquests són els pròxims congressos que estem ajudant a organitzar.

Notícies


¿#DóndeEstánEllas?

La Universitat Politècnica de València és una de les institucions signants de la iniciativa de l'Oficina del Parlament Europeu ¿#DóndeEstánEllas? a Espanya l'objectiu del qual és visibilitzar la presència de les dones expertes en l'espai públic.

El Centre de Formació Permanent dóna suport a aquesta iniciativa i participa realitzant un seguiment de les dades de participació de dones en jornades i congressos.


OCUE // www.ocue.org

El CFP representa a la Universitat Politècnica de València en la Associació d'Oficines de Congressos d'Universitats i Fundacions Universitàries (OCUE).

L'associació actua com a motor d'innovació i intercanvi de serveis entre les universitats, per a atendre els interessos tant comuns com individuals dels associats.


València, la proposta de ciutat sostenible del Convention Bureau

La Universitat Politècnica de València a través del CFP participa en el comitè del Convention Bureau de València.

València està realitzant una forta aposta pel desenvolupament turístic sostenible en la qual la UPV com a institució, col·labora.