Logo UPV
Curs

ANÀLISI DE LA LLEI 29/1998 DE 13 DE JULIO REGULADORA DE LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

  • Des de: 30/05/21
  • fins a: 20/07/21
  • Campus de València
  • En línia

Preinscripció des del 26/04/21

Promogut per:
Dpto. de Urbanismo

Responsable de l'activitat:
Mª Jesus Romero Aloy


Modalitat

Presencial En línia Emissió en directe

0 hores

50 hores

0 hores
Lloc d'impartició
Campus virtual
ON LINE

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
160,00 € Alumne UPV  1 termini - -
160,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini - -
160,00 € Personal UPV  1 termini - -
190,00 € Públic en general  1 termini - -
160,00 €  EMPLEADOS PÚBLICOS 1 termini - -
160,00 €  FAMILIA NUMEROSA 1 termini - -
160,00 €  DESEMPLEADOS 1 termini - -
160,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
160,00 € - Alumno UPV
160,00 € - Personal UPV
190,00 € - Público en general
160,00 € - EMPLEADOS PÚBLICOS
160,00 € - DESEMPLEADOS
160,00 € - FAMILIA NUMEROSA

Objectius

L'objectiu del curs és dur a terme un estudi exhaustiu de la Jurisdicció contenciosa administrativa tant des de la perspectiva de l'organització jurisdiccional com des de la perspectiva del procés contenciós-administratiu.

Acció formativa dirigida a

­ Funcionarios administraciones públicas estatal, autonómica o local y resto del personal del sector público.
­ Opositores al sector público.
­ Operadores privados que se relacionen con el sector público.
­ Estudiantes de GAP o derecho, incluso de cualquier grado puesto que en algún momento de su profesión precisarán relacionarse con las administraciones públicas y deberán distinguir qué es el sector público del sector privado, lo que conlleva ampliar sus conocimientos y experiencia en este sector.


Professors

  • Jorge Joaquín Hervás Más Profesor/a Asociado/a
  • Mª Jesus Romero Aloy Profesor/a Titular de Universidad
  • Juan Bautista Orquín Gea Professional del sector

Metodologia didàctica

Les classes s'imparteixen a través de la plataforma *POLIFORMAT de la Universitat Politècnica de València, en la qual l'alumne disposarà, des del primer dia de curs, de tot el material necessari per al seguiment i estudi del curs així com de tots els exàmens i pràctiques a realitzar per a superar el curs.

Temes que s'hi desenvolupen

I. L'àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa. II. Els òrgans jurisdiccionals. Competències. III. Les parts del procés contenciós. Capacitat i legitimació. Representació IV. Objecte del recurs. Recurs directe, indirecte, qüestions d'il·legalitat i vies de fet. V. El procés de primera o única instància. Interposició del recurs, emplaçament dels interessats. Demanda i contestació. Al·legacions prèvies. Prova. Vista i conclusions i sentència. Altres mitjans de terminació. VI. Recursos contra provisions i actuacions, recurs d'apel·lació, recurs de cassació ordinari, recurs de cassació per a la unificació de doctrina i interés de llei. VII. Execució de sentències. VIII. Procediments especials. IX. Mesures cautelars.

Certificació

Aprofitament

Modalitat

EN LÍNIA

Curs

2020-2021

ECTS

5

Campus

València

0 h

Presencials

50 h

En línia

Vull rebre informació sobre aquesta activitat.

@

Visita altres cursos relacionats amb...

jurisdicció contenciós administrativa