Curs

CANVI CLIMÀTIC I CRISI ECOLÒGICA GLOBAL (DES DE LA PERSPECTIVA DE LA COOPERACIÓ). PROGRAMA INCIDE

  • Des de: 12/2/21
  • Fins a: 12/3/21
  • Campus de València
  • Idioma: Castellà
  • Presencial

Preinscripció des del 4/12/20

Promogut per:
Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad

Responsable de l'activitat:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y CooperaciónModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

15 hores


0 hores


0 hores

Horari

De vesprada
Viernes de 11:30 a 14:30 horas
Calendario. 12, 19 y 26 de febrero; 5 y 12 de marzo de 2021.

Lloc d'impartició
Aula 2.11 del Centro de Formación Permanente (CFP) de la UPV. Segundo piso del Edificio Nexus (6G). Campus de Vera
Certificació

Assistència

Modalitat

PRESENCIAL

Curs

2020-2021

ECTS

0

Campus

València

15 h

Presencials

0 h

En línia

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
20,00 € Personal UPV  1 termini - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini - -
20,00 € Alumne UPV  1 termini - -
30,00 € Públic en general  1 termini - -
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Personal UPV
30,00 € - Público en general

Objectius

L'objectiu general del curs és conèixer els efectes del CC i la crisi ecològica planetària als països empobrits objecte de les accions de cooperació. Així mateix, definir els models més adequats de transició socioecològica i resiliència en aquests entorns i les respostes que es poden organitzar des del nostre entorn local, així com les noves perspectives de desenvolupament, compatibles amb horitzons de decreixement econòmic global.

Els objectius específics que persegueix aquest curs són:

- Reflexionar sobre les problemàtiques globals relacionades amb el CC i la crisi socioecològica
- Comprendre l'evolució dels canvis globals en funció dels estudis prospectius (clima/energia/recursos)
- Reflexionar sobre models i dinàmiques de la cooperació davant els nous escenaris climàtic/ecològics
- Definir un nou model de desenvolupament en entorns de previsible decreixement, aplicable a països empobrits
- Conèixer els diferents models de transició ecosocial, ressaltant les més adequades per als entorns/objectiu de la cooperació
- Compartir l'experiència pràctica des d'una ONG del nostre entorn local
- Relacionar l'acció des del nostre entorn pròxim amb els seus efectes en tercers països

Acció formativa dirigida a

El curs es dirigeix a persones interessades a conèixer la influència que la crisi ecològica global i més específicament el Canvi Climàtic (CC) tenen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

La matrícula del curs oberta està oberta a l'alumnat de la UPV, a la resta de la comunitat universitària i a persones externes en general.


Professors

  • Carola Calabuig Tormo Profesor/a Titular de Universidad
  • Carles Xavier Lopez Benedi Professional del sector
  • Luis Gonzalez Reyes Professional del sector
  • Nuria Sánchez León Professional del sector

Metodologia didàctica i sistemes d'evaluació

El curs ofereix un coneixement general de la crisi ecològica global a través d'una aproximació tant científica com humanista. Posarà l'accent en les causes i l'evolució d'aquesta, així com en els seus efectes als països empobrits i les estratègies que es poden desenvolupar per a augmentar l'adaptabilitat i la resiliència, a través bibliografia i videografia específica.

La metodologia del curs afavoreix el coneixement crític, i una nova visió del desenvolupament des de la perspectiva ecosocial, a través de debats i estudis de cas.

S'empraran tècniques participatives, que animen a la reflexió en classe en la mesura que la normativa COVID ho permeta.

Temes que s'hi desenvolupen

1 Canvi Climàtic (CC) i crisi ecològica global: causes i evolució previsible (3h.)

2 Influència específica en països empobrits: adaptació i resiliència (3h.)

3 Cooperació internacional al desenvolupament i transicions socioecològiques (3 h.)

4. Projectes de transició governamentals o ciutadans des de la mitigació, l'adaptació i la resiliència. (3 h.)

5. Casos reals de cooperació al desenvolupament des d'ONG local (3 h.)


Visita altres cursos relacionats amb...

cooperació incide canvi climàtic crisi ecològica models energètics