Curs

EL CADASTRE I LA SEUA INFORMACIÓ GRÀFICA

  • Des de: 18/2/22
  • Fins a: 25/2/22
  • Campus de València
  • Idioma: Castellà
  • En línia

Preinscripció des del 22/12/21

Promogut per:
Dpto. de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría

Responsable de l'activitat:
Carmen Femenia RiberaModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

0 hores


0 hores


15 hores*

Horari

Matí i vesprada
Viernes, 18/02/2022; 15:30-20:30 h.
Sábado, 19/02/2022; 9-14 h.
Viernes, 25/02/2022; 15:30-20:30 h.


(*) En aquesta activitat, es realitzaran classes a distància amb emissió en directe

Lloc d'impartició
- Modalidad online síncrono (presencial con medios telemáticos): 15 horas presenciales on-line, en la fecha y horario previsto a través del sistema de videoconferencia. Se utilizará la platafoma Teams (Microsoft 365) a disposición en la UPV.
Certificació

Assistència

Modalitat

EN LÍNIA

Curs

2021-2022

ECTS

0

Campus

València

0 h

Presencials

15 h

En línia

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
120,00 € Personal UPV  1 termini - -
120,00 € Alumne UPV  1 termini - -
120,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini - -
140,00 € Públic en general  1 termini - -
120,00 €  Miembro Colegio Profesional 1 termini - -
120,00 € - Personal UPV
120,00 € - Alumno UPV
120,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
140,00 € - Público en general
120,00 € - Miembro Colegio Profesional

Objectius

Conèixer la informació cadastral existent, fonamentalment gràfica, i saber-ne interpretar.
Tenir coneixements sobre l'organització del cadastre a Espanya i el funcionament d'aquest.
Comprendre l’ús de la cartografia cadastral per a la delimitació de la propietat.
Conèixer les diferents tècniques d'execució de cartografia cadastral.
Conèixer l'ús que es pot donar a la informació cadastral, els avantatges i les limitacions. Conèixer com aconseguir informació cadastral de la manera més eficaç possible.
Valorar la utilitat de la cartografia cadastral històrica.
Conèixer la relació de coordinació gràfica del Cadastre amb el Registre de la Propietat.
Buscar a internet informació relacionada amb les temàtiques estudiades.


Professors

  • Carmen Femenia Ribera Profesor/a Titular de Universidad

Temes que s'hi desenvolupen

RESUM:
El curs està orientat a impartir coneixements sobre la situació del Cadastre a Espanya, desenvolupant fonamentalment la informació cadastral de les parcel·les (tant literal com gràfica) i la seva relació amb la delimitació de la propietat, el trànsit immobiliari i els Registres de la Propietat i el Notariat. Centrant-se sobretot en la cartografia cadastral.
Es busca aportar a l'alumne les darreres novetats i recomanacions. I sobretot es tractaran aspectes que permetin una millor gestió de la informació disponible, i com aconseguir-la. Es veuen aspectes bàsics, però també els més avançats que permetin a l'alumne moure's en aquest entorn de la manera més eficaç possible; i amb això es pugui aconseguir el màxim aprofitament de la informació cadastral.
PROGRAMA:
+ CADASTRE: A. Conceptes generals: Definicions i conceptes bàsics. Característiques parcel·làries. Referència Cadastral. Pàgina web del Cadastre (DGC). Classificació del Cadastre. Administració Cadastral. Certificacions i documents cadastrals. Seu Electrònica del Cadastre (SEC).
B. Cartografia Cadastral Històrica
C. Tècniques d’execució de cartografia
D. Cartografia cadastral de rústica
E. Cartografia cadastral d'urbana
Durant totes les sessions es relacionaran els temes estudiats amb la delimitació de la propietat i la coordinació amb el Registre. Utilitzant per a les explicacions, com a exemples, la informació disponible a la Seu Electrònica del Cadastre (SEC).

Aclariments:
El curs no es centra en aspectes tècnics, sinó en la cerca d'informació, la gestió, els procediments, l'organització,... i la resolució de consultes. No es veuran aspectes tècnics de com realitzar GML (ja hi ha moltes aplicacions i recursos al mercat sobre això). Tampoc es veuran directament aspectes relacionats amb la taxació o valoració cadastral.

Professorat: Dra. Carmen Femenia Ribera. Professora Titular de Cadastre a la Universitat Politècnica de València, des de l'any 1998. Administradora del bloc: “Quant mesura la meva parcel·la?: http://planosypropiedad.com (des de 2010). Durant diversos anys ha estat assessora en la implantació de cartografia al Deganat de Registradors de la Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana.


Contacte