Logo UPV

Todas las actividades del curso académico 2019/2020 que indican horas presenciales se realizarán por medios telemáticos en aulas virtuales. Os seguimos atendiendo online y a través de nuestro teléfono.

Curso

CURSO C2.1 (SUPERIOR) DE VALENCIANO (ALCOI)

  • Desde: 30/09/19
  • hasta: 9/12/19
  • Campus de Alcoi
  • Semipresencial

Horario:
Mañana
Dilluns i dimecres, 10.30 - 12.30 h
Període de les classes presencials: del 30/09/19 al 09/12/19, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar

Sessions:

setembre: 30
octubre: 2, 7, 14, 16, 21, 23, 38, 30
novembre: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27
desembre: 2, 4

Promovido por:
Vicerrectorado de Recursos Digitales y Documentación

Responsable de la actividad:
Cap Del Servei Promoció I Normalització Lingüística


Precio Colectivo Plazos Desde Hasta
0,00 € PAS UPV 1 plazo - -
0,00 € Profesor UPV 1 plazo - -
20,00 € Alumno UPV 1 plazo - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 plazo - -
80,00 € Público en general 1 plazo - -
0,00 € - PAS UPV
0,00 € - Profesor UPV
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
80,00 € - Público en general

Objetivos

Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.


Profesores

  • Josep Miquel Molina Puerto Técnico Superior Promoción Lingüística

Temas a desarrollar

a) Normativa lingüística i sociolingüística:
Mòdul 1. Síl·laba, diftongs i hiat.
Mòdul 2. L'accentuació.
Mòdul 3. La dièresi.
Mòdul 4. L'article.
Mòdul 5. Les preposicions.
Mòdul 6. Les grafies G/J, TG/TJ. Les grafies X/IX/TX/IG
Mòdul 7. Els pronoms febles.
Mòdul 8. Locucions, frases fetes i refranys.
Mòdul 9. Relatius i interrogatius.
Mòdul 10. Presentació de la llengua. Situació sociolingüística actual.

b) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats necessàries per tal de ser capaç d'expressar-se amb textos clars i amb l'adequació, coherència i cohesió apropiades, de seleccionar l'estil apropiat en funció del lector a qui van dirigits els textos, i de produir diversos tipus de text adients per al lloc de treball o els estudis en la UPV.

c) Expressió oral:
- Fluïdesa i correcció.
- Exposicions orals relacionades amb l'ús del valencià en el lloc de treball i en els estudis en la UPV.


Contacto

Certificación

Aprovechamiento

Modalidad

SEMIPRESENCIAL

Curso

2019-2020

ECTS

6

40 h

Presenciales

20 h

Online

Lugar de impartición

CAV, edifici Ferrándiz, 2a planta, zona de despatxos

Quiero recibir información sobre esta actividad.

@