Logo UPV

Totes les activitats del curs acadèmic 2019/2020 que indiquen hores presencials es realitzaran per mitjans telemàtics en aules virtuals. Us continuem atenent online i a través del nostre telèfon.

Curs

CURS C2.1 (SUPERIOR) DE VALENCIÀ

  • Des de: 30/09/19
  • fins a: 09/12/19
  • Campus de Alcoi
  • Semipresencial

Horari:
De matí
Dilluns i dimecres, 10.30 - 12.30 h
Període de les classes presencials: del 30/09/19 al 09/12/19, i el dia de la prova d'acreditació, per determinar

Sessions:

setembre: 30
octubre: 2, 7, 14, 16, 21, 23, 38, 30
novembre: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27
desembre: 2, 4

Promogut per:
Vicerrectorado de Recursos Digitales y Documentación

Responsable de l'activitat:
Cap Del Servei Promoció I Normalització Lingüística


Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
0,00 € PAS UPV 1 termini - -
0,00 € Professor UPV 1 termini - -
20,00 € Alumne UPV 1 termini - -
20,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 termini - -
80,00 € Públic en general 1 termini - -
0,00 € - PAS UPV
0,00 € - Profesor UPV
20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
80,00 € - Público en general

Objectius

Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Acció formativa dirigida a

El PAS, el PDI, els estudiants i els membres d'Alumni de la UPV del campus d'Alcoi.


Professors

  • Josep Miquel Molina Puerto Técnico Superior Promoción Lingüística

Temes que s'hi desenvolupen

a) Normativa lingüística. Coneixements avançats de:
Mòdul 1. Essa sorda i essa sonora.
Mòdul 2. L'article definit.
Mòdul 3. Ortografia i pronúncia de les vocals.
Mòdul 4. Les conjuncions. Els adverbis.
Mòdul 5. Usos dels temps verbals.
Mòdul 6. Formació de mots.
Mòdul 7. Falsos sinònims i doblets lèxics.

b) Sociolingüística:

Mòdul 8. Història de la llengua des del s. XVI: crisis i represes.

c) Expressió escrita:
- Coneixements i habilitats per produir escrits complexos (informes, articles d'opinió, etc.), i capacitat capaç de dotar els textos d'una estructura lògica, apropiada i eficaç, que ajuda el lector a trobar i recordar les idees importants.

d) Expressió oral:
- Aprofundiment en la fluïdesa i la correcció.
- Exposicions orals sobre la docència en valencià (PDI), sobre l'atenció al públic en el lloc de treball (PAS), i sobre la finalització dels estudis universitaris (estudiants).


Contacte

Certificació

Aprofitament

Modalitat

SEMIPRESENCIAL

Curs

2019-2020

ECTS

6

40 h

Presencials

20 h

Online

Lloc d'impartició

CAV, edifici Ferrándiz, 2a planta, zona de despatxos

Vull rebre informació sobre aquesta activitat.

@

Visita altres cursos relacionats amb...

valencià C1 valencià suficiència català C1 català suficiència