Curs

CURS CTO: LIDERA EL TALENT TÈCNIC DE LA TEUA STARTUP

 • Des de: 30/6/16
 • Fins a: 8/7/16
 • Campus de València
 • Idioma: Castellà
 • Presencial

Preinscripció des del 26/5/16

Promogut per:
Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento

Responsable de l'activitat:
Vicerrector De Empleo Y EmprendimientoModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

30 hores


0 hores


0 hores

Horari

De matí
De Lunes a Viernes, de 10:00 a 14:00

Lloc d'impartició
Por confirmar
Certificació

Assistència

Modalitat

PRESENCIAL

Curs

2015-2016

ECTS

1,2

Campus

València

30 h

Presencials

0 h

En línia

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
60,00 € Personal UPV Streaming 1 termini - -
60,00 € Alumne UPV Streaming 1 termini - -
60,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV Streaming 1 termini - -
75,00 € Públic en general Streaming 1 termini - -
95,00 € Personal UPV Presencial 1 termini - -
95,00 € Alumne UPV Presencial 1 termini - -
95,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV Presencial 1 termini - -
190,00 € Públic en general Presencial 1 termini - -
60,00 €  Streaming 1 termini - 10/6/16
95,00 € - Alumno UPV
95,00 € - Alumni UPV
95,00 € - Personal UPV
190,00 € - Público en general
60,00 € - Streaming Comunidad UPV
75,00 € - Streaming Público en general

Objectius

Un CTO és el director tecnològic d'una companyia. És un càrrec de responsabilitat orientat a la gestió i direcció dels assumptes tecnològics d'una organització, que aporta la veu tècnica en la planificació estratègica. Si ens centrem en un startup, el CTO primer ha de ser un ninja i, a mesura que la startup creix, convertir-se en un líder capaç d'inspirar i motivar al seu equip.

Un CTO ha de tenir una base tècnica que li permeta entendre i desenvolupar les funcions sense limitacions. Como a CTO necessites coneixements de desenvolupament, sistemes, infraestructures, gestió econòmica, estrategia i negociació, encara que estes últimes és més normal adquirir-les durant la teua trajectòria professional.

Un bon CTO ha de saber capitanejar el seu equip i està orientat a resultats. Un excel·lent CTO també té visió comercial i de negoci.


Professors

 • Javier Berlana Hernández Professional del sector
 • Roberto Gorráiz De La Mata Professional del sector
 • Diego Kuperman Professional del sector
 • Pablo Martinez Calvo Professional del sector
 • Santiago Sánchez Alepuz Professional del sector
 • Eloy García-borreguero Professional del sector
 • Antonio Huerta Velázquez Professional del sector
 • Patricio Orlando Letelier Torres Profesor/a Titular de Universidad
 • Pablo Reguera Perelló Professional del sector
 • Felipe Talavera Armero Professional del sector

Temes que s'hi desenvolupen

DIA 30 JUNY. Rol del CTO
+Què ha de fer un CTO: delegació de tasques, no assumir el 100% del treball tècnic sinó saber supervisar-ho.
+ Subcontractar o desenvolupar a casa.
+ Selecció de personal i on fer-ho.
+ Criteris per a triar stack tecnològic.

Disseny de producte i MVP
- Producte adaptat a les necessitats de negoci
+ Problema - Solució
+ Conceptualització i ideació
+ Construcció de negoci - Lean Canvas
+ Aterratge
- Testejar la idea: MVP-Landing page
+ Estratègia: mínim i viable
+ Abast: partint de les user needs
+ Estructura: disseny de la informació + IxD (disseny d'interacció)
+ Capa visual
+ Conclusions: Preservar o pivotar.

- Eines wireframing: Balsamiq
+ Nocions bàsiques
+ Utilitats
+ Altres eines útils

Usabilitat
- Del crític a l'important
+ Nocions bàsiques sobre User Experience
+ Atenent a la usabilidad
+ Bola extra: Utilitat i Persuabilidad

DIA 1 JULIOL. Bones pràctiques en desenvolupament
+Testing, TDD
+ Arquitectura MVC
Usar sistemes de versions (git, subversion,...). Usar hooks per a impedir commits sense que passen guia d'estils o tests. Pull requests, importants per a controlar la qualitat del codi generat. Pair programming, pràcticament obligatori cada cert temps programar amb un altre company. Refactoring.
+ Seguir una guia d'estils quant a programació, https://github.com/airbnb/
+ Testing automàtic amb un jenkins.

DIA 4 JULIOL. Gestió àgil de projectes
+ Identificar i valorar pràctiques àgils propostes en els mètodes àgils més populars; Kanban, Lean Development, Scrum i Extreme Programming.
+ Comprendre els mites i desafiaments associats a la implantació de pràctiques àgils.

DIA 5 JULIOL. Gestió d'equips
+ Eines de gestió: Trello, JIRA, Slack, Noysi, ...
Saber definir casos d'ús, redactar i interpretar un document d'anàlisi funcional, redactar un document de captura de requisits després d'una reunió amb el client, estimar l'abast d'un projecte i prioritzar tasques / projectes.
Educar al client quant a lliuraments es refereix, sempre adaptant-nos als sprints i prioritzant tasques.
+ Gestió d'egos
+ Empatia d'equips, intercanviar a persones cada cert temps d'un equip a un altre perquè no se saturen i aprenguen a treballar amb altres companys.

DIA 6 JULIOL. Arquitectura
+ Gestió de servidors
+ Gestionar la pujada a producció: Bitbucket/GitHub
Automatitzar desplegaments en entorns de test. Gestió de mirrors en producció per a redirigir la càrrega en cas d'actualitzacions crítiques. Gestió de backups (amazon s3, còpies locals, cron, etc).

DIA 7 JULIOL. SEO i Mètriques
+ Introducció al SEO
+ Eines bàsiques
+ SEO Onpage
+ Estratègia de contingut
+ Casos d'èxit: cuantocuestamiapp.com | yeeply.com

DIA 8 JULIOL. Growth Hacking
+ La seqüència correcta: Valor, Growth, Growth hacking
+ Product-Market Fit: Dissenyar el teu Producte perquè es venga sol. UX.
+ Canals de Creixement: online & offline
+ Funnel: Captació, activació, retenció, ingressos, referrals
+ Intruducció Growth Hacking
+ Cultura de GH
+ Disseny, anàlisi i iteració d'experiment.
+ Tècniques Push
+ Tècniques Pull
+ Viralitat
+ Viral loops
+ Identificació de nous canals.
+ Eines bàsiques
+ Eines avançades
+ Principis legals del Growth hacking
+ Growth hacking strategies