Curs

CURSO SOFTWARE ANGULAR

  • Des de: 11/3/19
  • Fins a: 3/6/19
  • Campus de Gandia
  • Idioma: Castellà
  • Presencial

Preinscripció des del 21/2/19

Promogut per:
Escuela Politécnica Superior de Gandia

Responsable de l'activitat:
Jose Marin-Roig RamonModalitat

Presencial En línia Emissió en directe

30 hores


0 hores


0 hores

Horari

De matí
Todos los lunes: 10:0 am- 13:00 pm

Lloc d'impartició
Aula 34 Campus Gandia UPV
Certificació

Assistència

Modalitat

PRESENCIAL

Curs

2018-2019

ECTS

0

Campus

Gandia

30 h

Presencials

0 h

En línia

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
40,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini - -
40,00 € Personal UPV  1 termini - -
40,00 € Alumne UPV  1 termini - -
60,00 € Públic en general  1 termini - -
40,00 € - Alumno UPV
60,00 € - Público en general
40,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
40,00 € - Personal UPV

Objectius

En acabar el curs l'alumne serà capaç de:

Entendre com funciona Angular i en què estan basades les SPA (**Single **page **applications).

Estructurar el codi d'una forma concreta i clara.

Construir un projecte amb una estructura sòlida, vàlida per al món laboral.

Integrar eines externes a un projecte Angular, tant escrites en angular com en **javascript pla.

Tindre les claus necessàries per a poder continuar aprenent per si mateix.

Acció formativa dirigida a

Aquest curs va dirigit a persones sense o amb poca experiència en el **framework d'Angular amb un domini mitjà de les tecnologies web que cerquen saber com desenvolupar un projecte estable amb el **framework d'Angular.


Professors


Metodologia didàctica i sistemes d'evaluació

Metodologia regular d'ensenyament amb classes presencials

Temes que s'hi desenvolupen

FASE I

TEMA 0 (1 sessió) (Sessió oberta de presentació?)

Presentació i introducció a les tecnologies web modernes

TEMA 1 (1 sessió)

Arranquem amb el curs

● Presentació i sondeig dels alumnes (Detectar els seus coneixements previs i motivacions)

● Presentar la dinàmica del curs
● Instal·lació i configuració de totes les eines necessària (Programes,
Versions, Arrancar projecte de prova)

TEMA 2 (2 sessió)

Crear i configurar nostre primer projecte
● Comando per a crear el projecte
● Estructura d'arxius i directoris
● Comando per a arrancar l'app en local
● Comandos bàsics d'angular CLI
● Fitxer angular. json
○ Comentar estructura
○ Com funciona la importació de fitxers
○ Configuracions importants

TEMA 3 (2 sessions)

Renderizado d'una vista i directives de control

● Explicació mitjançant exemples del funcionament i ús de:
○ Els claudàtors: [ ]
○ Els parèntesis: ( )
○ Claudàtors i parèntesis: [( )]
○ Double **Moustache: {{ }}

TEMA 4 (2 sessions)

Components I, introducció a la filosofia de components i creació d'un component

● Estructura d'un component
● Fer el nostre component
● Cicle de vida d'un component
○ ngOnInit
○ ngOnDestroy
○ ngAfterViewInit
○ ....
● Passar paràmetres al nostre component (@Input)
● Comentar NgModule i els imports dels components

TEMA 5 (2 sessions)

Router, explicació i funcionament del router d'angular

● Configuració i opcions
● Auth Guard

● Navegació entre rutes
● Passar paràmetres per la ruta


Contacte

Visita altres cursos relacionats amb...

Git app programari Angular 7 React Vue Ember terminal Git HTML CSS Javascript