Logo UPV
Curs

LA LLEI 39/2015 DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Des de: 30/03/21
 • fins a: 15/06/21
 • Campus de València
 • En línia

Preinscripció des del 19/02/21

Promogut per:
Dpto. de Urbanismo

Responsable de l'activitat:
Mª Jesus Romero Aloy


Modalitat

Presencial En línia Emissió en directe

0 hores

100 hores

0 hores
Lloc d'impartició
Campus virtual
ON LINE

Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
212,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV  1 termini - -
212,00 € Alumne UPV  1 termini - -
212,00 € Personal UPV  1 termini - -
235,00 € Públic en general  1 termini - -
212,00 €  EMPLEADOS PÚBLICOS 1 termini - -
212,00 €  FAMILIA NUMEROSA 1 termini - -
212,00 €  DESEMPLEADOS 1 termini - -
212,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
212,00 € - Alumno UPV
212,00 € - Personal UPV
235,00 € - Público en general
212,00 € - EMPLEADOS PÚBLICOS
212,00 € - DESEMPLEADOS
212,00 € - FAMILIA NUMEROSA

Objectius

Adquirir els coneixements fonamentals entorn al procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

Acció formativa dirigida a

Empleats públics (funcionaris de carrera i personal laboral) de la totalitat de grups, subgrups i categories professionals pertanyents a l'Administració Local, Generalitat Valenciana, Universitats i resta d'Administracions. Estudiants de GAP, dret o altres graus. En general, qualsevol persona que tracte directament o indirectament amb l'Administració i vullga conéixer el procediment administratiu establit per la nova legislació.


Professors

 • Daniel Albir Herrero Professional del sector
 • Marcos García Gallego Profesor/a Asociado/a
 • Jose Juan Morant Ripoll Professional del sector
 • Mª Jesus Romero Aloy Profesor/a Titular de Universidad
 • Ángel Trinidad Tornel Profesor/a Asociado/a
 • Inmaculada Bertó Fuster Professional del sector
 • Victor Manuel Jiménez Valle Professional del sector
 • Juan Bautista Orquín Gea Professional del sector
 • Roberto Santatecla Fayos Profesor/a Asociado/a

Temes que s'hi desenvolupen

Tema 1. Disposicions generals del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Estructura i objecte de la llei. El seu àmbit d'aplicació.
Tema 2. Interessats en el procediment administratiu comú de les administracions públiques: Capacitat d'obrar, identificació i firma dels interessats.
Tema 3. L'activitat de les administracions públiques I: Drets de les persones a relacionar-se amb les mateixes. Registres i arxius.
Tema 4. L'activitat de les administracions públiques II: Obligació de resoldre. El silenci administratiu. Termes i terminis
Tema 5. Els actes administratius de les administracions públiques: Requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.
Tema 6. Drets dels interessats en el procediment administratiu comú de les administracions públiques. La iniciació del procediment administratiu comú: Ofici i a sol·licitud de l'interessat. El règim transitori dels procediments.
Tema 7. Ordenació del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Impuls, concentració tràmits i qüestions incidentals. La tramitació simplificada del procediment.
Tema 8. Instrucció del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Proves, informes i participació dels interessats.
Tema 9. Finalització del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Terminació convencional, resolució, desistiment, renúncia i caducitat.
Tema 10. Execució dels actes administratius derivats del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Executorietat, execució forçosa i mitjans d'execució forçosa. Prohibició d'accions possessòries.
Tema 11. Revisió en via administrativa de les disposicions administratives i dels actes administratius: Revisió d'ofici i els recursos administratius: Alçada, potestatiu de reposició i extraordinari de revisió.
Tema 12. La iniciativa legislativa i la potestat per a dictar reglaments i altres disposicions administratives: Principis, publicitat, planificació i participació dels ciutadans en la seua elaboració.

Certificació

Aprofitament

Modalitat

EN LÍNIA

Curs

2020-2021

ECTS

10

Campus

València

0 h

Presencials

100 h

En línia

Vull rebre informació sobre aquesta activitat.

@