Logo UPV

Totes les activitats del curs acadèmic 2019/2020 que indiquen hores presencials es realitzaran per mitjans telemàtics en aules virtuals. Us continuem atenent online i a través del nostre telèfon.

Curs

EL NUEVO RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: LEY 1/2019, DE 5 DE FEBRERO, DE LA GENERALITAT, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE

 • Des de: 15/04/19
 • fins a: 01/07/19
 • Campus de València
 • En línia

Preinscripció des del 20/03/19

Promogut per:
Dpto. de Urbanismo

Responsable de l'activitat:
Mª Jesus Romero Aloy


Preu Col·lectiu Terminis Des de Fins a
212,00 € Alumni UPV PLUS o AAA UPV 1 termini - -
212,00 € Personal UPV 1 termini - -
235,00 € Públic en general 1 termini - -
212,00 € Empleados públicos 1 termini - -
212,00 € Colegiados en colegios profesionales 1 termini - -
212,00 € Desempleados 1 termini - -
212,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
212,00 € - Personal UPV
235,00 € - Público en general
212,00 € - Empleados públicos
212,00 € - Desempleados
212,00 € - Colegiados en colegios profesionales

Objectius

A l'acabar el curs l'alumne serà capaç de poder aplicar i interpretar el nou règim urbanístic de la Comunitat Valenciana tant des del punt de vista jurídic com a tècnic

Acció formativa dirigida a

Curs dirigit a tècnics i juristes especialistes en urbanisme. També dirigit a alumnes d'arquitectura, enginyeria de l'edificació, camins, obres públiques ... així com a qualsevol persona interessada en la matèria


Professors

 • Angel Abad Melis Profesor/a Asociado/a
 • Maria Teresa Broseta Palanca Profesor/a Asociado/a
 • Francisco Javier Company Carretero Profesor/a Titular Escuela Universitaria
 • Mª Jesus Gozalvo Zamorano Profesor/a Asociado/a
 • Victor Manuel Jiménez Valle Professor
 • Mª Jesus Romero Aloy Profesor/a Titular de Universidad
 • María Mercedes Almenar Muñoz Profesor/a Asociado/a
 • María Emilia Casar Furió Profesor/a Titular de Universidad
 • Eduardo Costa Castella Professional del sector
 • Jorge Joaquín Hervás Más Profesor/a Asociado/a
 • Jose Juan Oliva Marti Professional del sector

Metodologia didàctica

Les classes s'impartixen a través de la plataforma POLIFORMAT de la Universitat Politècnica de València, en la qual l'alumne disposarà, des del primer dia de curs, de tot el material necessari per al seguiment i estudi del curs així com de tots els exàmens i pràctiques a realitzar per a superar el curs.

Temes que s'hi desenvolupen

UNITAT DIDÀCTICA 1: PLANEJAMENT
1.1. La infraestructura verda, el paisatge i l'ocupació racional del sòl
1.2. Instruments d'ordenació:
1.2.1. Planejament d'àmbit supramunicipal
1.2.3. Planejament d'àmbit municipal
1.2.4. L'ordenació detallada: pla d'ordenació detallada, plans parcials, plans de reforma interior i estudis de detall.
1.2.5. Catàleg de proteccions i plans especials.
1.2.6. Competències per a l'aprovació dels plans.
1.2.7. Procediment d'elaboració i aprovació de plans i programes.

UNITAT DIDÀCTICA 2: GESTIÓ URBANÍSTICA
2.1. Conceptes generals
2.2. Actuacions de rehabilitació, regeneració i renovació urbana
2.3. Regles d'equidistribución
2.4. Tècniques operatives de gestió de sòl: aprofitaments, reparcel·lació i expropiació.
2.5. El patrimoni públic de sòl
2.6. Expropiacions i ocupació directa
2.7. Programació i execució de l'actuació urbanística:
2.7.1. El programa d'actuació. Concepte, finalitat i classes
2.7.2. L'urbanitzador. Concepte, funció i modalitats de gestió
2.7.3. El procediment de programació
2.7.4. L'execució del programa d'actuació integrada
2.7.5. Programes per al desenrotllament d'actuacions aïllades
2.7.6. Registres administratius, convenis urbanístics i entitats col·laboradores 2.7.7. Projectes d'urbanització
2.8. Gestió de l'edificació i la rehabilitació
3. Règim del sòl no urbanitzable i del sòl urbanitzable sense programa d'actuació

UNITAT DIDÀCTICA 3: DISCIPLINA URBANÍSTICA
3.1. Activitat administrativa de control de la legalitat urbanística
3.2. Protecció de la legalitat urbanística
3.3. Infraccions i sancions urbanístiques
3.4. Administracions competents en disciplina urbanística
3.5. Inspecció urbanística

Certificació

Aprofitament

Modalitat

EN LÍNIA

Curs

2018-2019

ECTS

7,5

0 h

Presencials

75 h

Online

Lloc d'impartició

Campus virtual

Vull rebre informació sobre aquesta activitat.

@

Visita altres cursos relacionats amb...

LOTUP urbanisme València planejament gestió urbanística