Logo UPV

MÀSTER EN GESTIÓ EFICIENT DE L'AIGUA URBANA

 • En línia
 • |
 • 15 de setembre 2020
 • |
 • 66 ECTS
 • |
 • Matriculable

EXPERT UNIVERSITARI EN EPANET

 • En línia
 • |
 • 15 de setembre 2020
 • |
 • 24 ECTS
 • |
 • Matriculable

EXPERT UNIVERSITARI EN TRANSITORIS HIDRÀULICS AMB ALLIEVI

 • En línia
 • |
 • 15 de setembre 2020
 • |
 • 18 ECTS
 • |
 • Matriculable

DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ EN ANÀLISI I DISSENY DE XARXES D'AIGUA

 • En línia
 • |
 • 15 de setembre 2020
 • |
 • 30 ECTS
 • |
 • Matriculable

EXPERT UNIVERSITARI EN XARXES DE SANEJAMENT AMB SWMM

 • En línia
 • |
 • 15 de setembre 2020
 • |
 • 21 ECTS
 • |
 • Matriculable

MÀSTER EN SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA APLICATS A L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, L'URBANISME I EL PAISATGE

 • En línia
 • |
 • 26 d’octubre 2020
 • |
 • 64 ECTS

DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ EN SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA APLICATS A L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, L'URBANISME I EL PAISATGE

 • En línia
 • |
 • 26 d’octubre 2020
 • |
 • 40 ECTS

EXPERT UNIVERSITARI EN ANÀLISI URBANA I TERRITORIAL A TRAVÉS DE SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

 • En línia
 • |
 • 26 d’octubre 2020
 • |
 • 18 ECTS

EXPERT UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE DADES PER A L'ADMINISTRACIÓ DE TERRITORIS I CIUTATS A TRAVÉS DE SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

 • En línia
 • |
 • 26 d’octubre 2020
 • |
 • 18 ECTS

MÀSTER EN REHABILITACIÓ D'EDIFICIS I REGENERACIÓ URBANA

 • En línia
 • |
 • 2 de setembre 2020
 • |
 • 78 ECTS

DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ EN REHABILITACIÓ D'EDIFICIS

 • En línia
 • |
 • 6 de gener 2021
 • |
 • 40 ECTS
 • |
 • Matriculable

EXPERT UNIVERSITARI EN REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ

 • En línia
 • |
 • 6 de gener 2021
 • |
 • 22 ECTS
 • |
 • Matriculable

DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ EN REGENERACIÓ URBANA

 • En línia
 • |
 • 2 de setembre 2020
 • |
 • 37,5 ECTS

EXPERT UNIVERSITARI EN GESTIÓ I DISSENY DE LA REGENERACIÓ URBANA

 • En línia
 • |
 • 2 de setembre 2020
 • |
 • 20,5 ECTS

MÀSTER EN GESTIÓ PORTUÀRIA I TRANSPORT INTERMODAL

 • Presencial
 • |
 • 1 d’octubre 2020
 • |
 • 60 ECTS

DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ EN TRANSPORT INTERMODAL

 • Presencial
 • |
 • 1 d’octubre 2020
 • |
 • 46,5 ECTS

DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ EN TRANSPORT MARÍTIM

 • Presencial
 • |
 • 1 d’octubre 2020
 • |
 • 30 ECTS

DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ EN TRANSPORT TERRESTRE

 • Presencial
 • |
 • 1 d’octubre 2020
 • |
 • 32,5 ECTS

DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ EN GESTIÓ DE PORTS

 • Presencial
 • |
 • 1 d’octubre 2020
 • |
 • 33 ECTS

MÀSTER EN REHABILITACIÓ D'ESTRUCTURES EN EDIFICACIÓ

 • Semipresencial
 • |
 • 9 de setembre 2019
 • |
 • 63 ECTS

DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ EN REHABILITACIÓ D'ESTRUCTURES EN EDIFICACIÓ

 • Semipresencial
 • |
 • 9 de setembre 2019
 • |
 • 31,5 ECTS

EXPERT UNIVERSITARI EN REHABILITACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT EN EDIFICACIÓ

 • Semipresencial
 • |
 • 9 de setembre 2019
 • |
 • 16,5 ECTS

EXPERT UNIVERSITARI EN REHABILITACIÓ D'ESTRUCTURES TRADICIONALS EN EDIFICACIÓ

 • Semipresencial
 • |
 • 9 de setembre 2019
 • |
 • 16,5 ECTS

MÀSTER EN GEOINFORMATION MANAGEMENT FOR CULTURAL TOURISM

 • Semipresencial
 • |
 • 21 d’octubre 2019
 • |
 • 60 ECTS

MÀSTER EN CONSTRUCCIÓ DE MODELS VIRTUALS PARAMÈTRICS D'EDIFICIS

 • Semipresencial
 • |
 • 7 de gener 2020
 • |
 • 60 ECTS

MÀSTER EN BIM - GESTIÓ D'INFORMACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ

 • En línia
 • |
 • 14 d’octubre 2020
 • |
 • 70 ECTS

DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ EN BIM

 • En línia
 • |
 • 14 d’octubre 2020
 • |
 • 30 ECTS

EXPERTO UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

 • Presencial
 • |
 • 5 de febrer 2021
 • |
 • 22 ECTS
 • |
 • Matriculable

MÉS ÀREES D'ESTUDI

Coneix altres màsters i títols propis de les diferents àrees de coneixement a disposició teua.